Банер 1
Банер 1 (2)
Банер 1 (3)
Банер 1 (4)
Банер 1 (5)

БНФМ спечели проект по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

image1 inline      new logos OPDU bg

СДРУЖЕНИЕ „Българска национална федерация по металдетектинг“ подписа на 18.12.2018 г. договор за изпълнението на проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и да управлява съвместно процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната

Конкретните цели на проекта са свързани с трите цели на процедурата, а именно:

  • Партньорско управление с гражданите и бизнеса
  • Открито и отговорно управление
  • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по подобряване на услуги и по-добра регулаторна среда

Целевите групи, към които е насочен проектът са следните:

­       Група 1: Административни структури на изпълнителната власт: Министерство на културата, общините и общинските музеи и техните служители (археолози и музейни работници)

­       Група 2: Бизнес (вкл. свободни професии и професионални услуги): фирми-доставчици на оборудване за металдетектинг и юристи, които в практиката си решават казуси, свързани с потребители на металдетектори и опазването на културните ценности

­       Група 3: Общественост, включваща потребители на металдетектори, преподаватели и студенти, както и други заинтересовани страни

Чрез изпълнението на целите по проекта ще бъдат решени редица проблеми на целевите групи, а именно липсата на установена регулаторна рамка, което води до несправедливо криминализиране на дейността металдетектинг, затруднява търговците и производителите на металдетектори да практикуват търговската си дейност и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната.

Дейностите по проекта включват:

  1. Разработване на проучване и анализ на практиката на Европейският съюз по отношение на металдетектинга, политики и законодателство за уреждане на взаимоотношения в сектора и разработване на бази данни
  2. Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности
  3. Пренасяне на добри практики и иновативни решения за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
  4. Организиране на широка информационна кампания за представяне и популяризиране на металдетектинга и ползите от него за развитие на археологията и музейното дело.

Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с изясняване на правилата за работа в сектора и постигане на еднакво разбиране сред всички целеви групи и заинтересовани страни относно нормите и политиките в областта на металдетектинга.

Стойността на проекта е 89 954,84 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от които 85% в размер на 76 461,61 лв. от Програмата и 15% в размер на 13 493,23 лв. от националния бюджет на Република България и следва да бъде изпълнен до 18.06.2020 г.

Европейският съвет по металдетектинг в Европейския парламент

fil1
   ECMD силно вярва, че отговорният металдетектинг трябва да бъдe третиран справедливо във всички европейски страни. Както обещахме по-рано, ние започнахме лобирането в Европейския парламент в Брюксел, с надеждата, че в крайна сметка ще бъде приет в цяла Европа един стандарт на практики, свързан с металдетектинга. В нашето уводна писмо, представено на различни членове на Европейския парламент, пише:
"Уважаеми членове на Европейския парламент,
Европейският съвет по металдетектинг (ECMD) е създаден на 17 април 2016 от представителите на големи организации от седем различни европейски страни (България, Франция, Ирландия, Джърси, Полша, Испания и Обединеното кралство), с помощта на Английския Национален съвет по металдетектинг, по време на международна конференция в Бирмингам, Великобритания. От самото си основаване, организацията прие четири нови членове: Белгия, Дания, Италия и Швеция. ECMD силно вярва в значението на отговорния металдетектинг. През последните няколко десетилетия, много детектористи са допринесли за откритията на някои от най-значимите и емблематични исторически артефакти по целия свят. Освен че е едно приятно и пълноценно хоби, металдетектинга, ако е правилно регулиран, също е много ефективен метод за защита на културното наследство.
Основната цел на Европейския съвет по металдетектинг е да допринесе за развитието на законодателството в Европа, регулиращо металдетектинга по начин, който дава възможност да се защити културното наследство без прекомерно ограничаване на това хоби, както и да се образоват тези, които не разбират съответните наредби.
В някои европейски страни металдетектинга е несправедливо ограничен, главно поради неразбиране на това хоби и липсата на признание за използване на доброволци детектористи да допълнят археологическите ресурси. Някои международни договори изтъкват значимостта на участието на гражданите в опазване на наследството. Един такъв договор е Рамковата конвенция за стойността на културното наследство за обществото (известен също като Конвенцията от Faro 2005). Тази конвенция, която е ратифицирана или подписана от повече от 20 европейски държави, се основава до голяма степен на член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, където става ясно, че "всеки има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и ползите от него ". Наред с другите неща, Конвенцията от Фаро насърчава всеки да допринесе за процеса на проучване и представяне на културното наследство, в резултат на което следва да се разреши металдетектористите да докладват своите находки. ECMD вярва, че металдетектинга може да бъде структуриран и регулиран по ефективен начин, за да се възползва от желанието и знанията на аматьорите и прилагане и комбиниране на металдетектинг-техники с редица археологически методи, така че тези техники ще бъдат използвани по време на повечето археологически проучвания.
Предизвикателства пред ECMD
Някои органи не са адекватно образовани по темата. В резултат на това металдетектинга се регулира от двусмислени и несправедливи закони в различни европейски страни. Например, че е напълно възможно случайно да попаднете на древен артефакт, без всъщност да сте възнамерявали да го намерите. Въпреки това намирането на такива обекти е незаконно в някои страни. В резултат на това, много хора са принудени да скрият своите случайни открития, за да предотвратят възможността от преследване вместо просто да информират музеите или археолозите за тяхното откритие. Някои страни дори не разполагат с никакви закони, свързани металдетектинга, което прави много трудно да се действа по един етичен начин.
Ние сме убедени, че тези строги закони допринасят повече вреда, отколкото полза, тъй като по-голямата част от детектористите искат да спазват закона. А по-снизходителен правен подход ще направи по-лесно опазването и съхранението на културното наследство, тъй като това ще насърчи аматьорите-археолози да търсят и да докладват артефакти, които са закопани близо до повърхността, като оставят по-голямото предизвикателство за работата на професионалистите. Има няколко страни, където детектористите работят в тясно сътрудничество с археолози (и с голяма ефективност), като Фландрия /Белгия/, Дания, Англия, Холандия и Уелс, но на много места този тип сътрудничество не съществува. Една от целите на нашата организация е да насърчава двете страни да обединят усилията си в страни, където това не се е случило все още.
ECMD - Промени в европейското законодателство, свързани с металдетектинга
Намерението ни е да се насърчат отговорните и етични практики по отношение на металдетектинга във всички европейски страни. Надяваме се, че работещите спогодби, постигнати в страни като Дания или Фландрия /Белгия/ могат да станат пътна карта за други страни да последват примерите, тъй като, както е видно, всички ние се стремим към една обща цел - защита и опазване на европейското културно наследство.
Искрено се надяваме, че ще подкрепяте работата ни и ще ни помагате за това хобито металдетектинг , практикувано по отговорен начин, да се третира с честност и уважение. 

БНФМ е учредител на Европейския съвет по металдетектинг

1 IMG 1400
 На 17 април 2016 г. в Бирмингам се учреди Европейски съвет по металдетектинг.
Българска национална федерация по металдетектинг бе сред учредителите на новата европейска организация и представител за България.
 
Всички членове на БНФМ могат да се гордеят с факта, че вече са членове и на Европейския съвет по металдетектинг. Държавите-учредители са: Великобритания, Ирландия, България, Полша, Испания и Франция.
 
Новосъздадената европейска организация е плод на няколкогодишен труд и усилия на ръководството на БНФМ, като с гордост можем да кажем, че идеята за създаването е на БНФМ и бе предложена на Международната кръгла маса през 2013 г. в България. Тогава председателят на Английския съвет по металдетектинг Тревор Остин прие предизвикателството и убеди своите колеги, че наистина хобито се нуждае от международно обединяване на усилията за справяне с проблемите в различните държави.
 
Целта на организацията е да се работи в посока уеднаквяване на законодателството в отделните европейски страни, като пример ще бъде английския модел за полезно сътрудничество между детектористи и музеи, както и английския закон за съкровищата. Разбира се, пътят ще бъде труден и неравен, но ние сме убедени, че нашето хоби и хората, които го практикуват, заслужават признание от официалните институции. Обединявайки силите и възможностите на повече държави и упорито преследвайки целите, вярваме, че един ден в България ще има справедливи и ясни правила и българите ще разберат, че металдетектингът е едно изключително полезно средство за опазване на културното наследство на страната и ще бъде развенчан митът за "иманярството", насаждан от официални български институции, които демонизираха едно изключително полезно за обществото хоби. Вярваме, че и в България ще се създаде Закон за съкровищата по примера на английския, което ще допринесе всички ценни съкровища да остават тук - в българските музеи. Вярваме, че не е далеко денят, в който името на всеки български търсач може да стои под откритото от него съкровище във витрините на българските музеи. 
 
Относно срещата в Бирмингам - разбра се, че във всяка страна съществуват известни проблеми, но толкова безумия като в България няма никъде в Европа. Нашите европейски колеги трудно ни разбираха като се опитвахме да обясним българските закони, които всъщност са антибългарски. Трудно разбраха защо са приети такива закони, тъй като при тях в държавите може да има мафия, но мафията да има държава може само в България. 
 
Европейския съвет по металдетектинг прие Устав, почти идентичен с Устава на Английския съвет. За председател на Европейския съвет бе издигната кандидатурата на Игор Муравски от Полша, който от дълги години живее в Англия и има учреден полски клуб по металдетектинг. Достатъчно добре е запознат с практиката в Англия, като едновременно с това като поляк е наясно с проблемите и в другите държави. 
Следете сайта на БНФМ, форума, както и фейсбук-страницата, за да научавате актуалните новини. Надяваме се, че много скоро ще има такива, и то много положителни и благоприятни за България.
 
 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898