Годишно отчетно-изборно събрание на БНФМ за 2014 година

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1425

Българска национална федерация по металдетектинг кани всички настоящи членове на Сдружението да вземат участие в Общото отчетно-изборно събрание за 2014 г.

Събранието ще се проведе на 7 декември 2014 г., неделя от 11.00 ч. в сградата на Учебен център на Национален статистически институт, с. Сливек, област Ловеч,  със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БНФМ за 2014 г.
2. Избор на нов Управителен и Контролен съвет на БНФМ.
3. Предложения за дейността на сдружението през 2015 г.
4. Приемане на програма за дейността на сдружението за 2015 г.
5. Други въпроси.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с начален час 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898