Информационно писмо до ОДП и РПУ на МВР

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2023

ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО

 
ОТ СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ”
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ,
ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33, ЕТ. 2, АП. 3
 
ОТНОСНО: ДОКУМЕНТИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
 
Сдружение с нестопанска цел „Българска национална федерация по металдетектинг” /БНФМ/ е организация, създадена по силата на решение на Управителния съвет и регистрирана с Решенение №95 от 02.02.2009 г. на Окръжен съд – гр. Ловеч. Целите на организацията са записани в Устава.
С настоящето писмо желаем да Ви информираме, че търсенето на археологически обекти без надлежно разрешение съответните органи е извън целите на организацията, т.е. по никакъв начин не се стимулира и подпомага т.нар. „иманярство”.
Все в тази връзка е редно да Ви информираме, че всички членове на БНФМ притежават или държат металдетектори, които желаят да използват в свободното си време като хоби. Предвид противоречивата съдебна практика относно задължението за регистрация на такива устройства е редно да бъдат споменати Решение №4188 от 22.03.2012 Г. на Върховния административен съд и Решение №15235 ОТ 03.12.2012 Г., както и множеството писма-отговори на органа по регистрация, а именно Министерството на културата, съгласно които в случаите, когато металдетекторите ще се използват извън обхвата на теренни археологически проучвания /дори и нерагламентирани/, не подлежат на регистрация.
Предвид изложеното Ви предоставяме образец на членска карта за 2015 година, каквато притежава всеки регистриран член на БНФМ по силата на членството на организацията и предмета на дейност, съгласно Устава.
Редно е да добавим, че на всички членове на организацията се разясняват възможните последствия от неспазване на законовите разпоредби и особено възможността от възбуждане на наказателно производство /по чл. 277а, ал. 1-ал. 7 от НК/ при използване на притежаваният/те/ металдетектор/и/ за търсене на археологически обекти.
Прилагам както следва:
1. Решение №95 от 02.12.2009 г. на ОС – гр. Ловеч
2. Копия на членска карта за 2015 г.
3. Решение №4188 от 22.03.2012 г. на ВАС
4. Решение №15235 ОТ 03.12.2012 г. на ВАС
5. Писмо-отговор на Министерството на културата
 
 
20.01.2015 г.                                                                       С уважение:
Гр. Ловеч                                                                                /Илия Илиев/
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Входящи номера:
 
Аксаково – Районна дирекция на МВР – Вх. № 445000-663 от 24.04.2015 г.
Белоградчик - Районна дирекция на МВР - Вх. № 242000 - 381 от 10.02.2015 г.
Благо̀евград - Областна дирекция на МВР – Вх.№244000-1095 от 22.01.2015 г.
Бурга̀с - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 251000 – 1712 от 23.01.2015 г.
Ва̀рна - Областна дирекция на МВР – Вх.№365000 – 1426 от 23.01.2015 г.
Велѝко Тъ̀рново - Областна дирекция на МВР – Вх.№366000 – 1568 от 23.01.2015 г.
Вѝдин - Областна дирекция на МВР – Вх.№1003 от 23.01.2015 г.
Вра̀ца - Областна дирекция на МВР – Вх.№369000 – 1040 от 23.01.2015 г.
Га̀брово - Областна дирекция на МВР – Вх.№264000 – 1273 от 23.01.2015 г.
До̀брич - Областна дирекция на МВР - Вх. №357000-1136 от 10.02.2015 г.
Кула - Районно управление на МВР - Вх. №291000-268 от 11.02.2015 г.
Кърджали - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 292000 – 766 от 23.01.2015 г.
Кюстендѝл - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 277000-583 от 23.01.2015 г.
Ло̀веч - Областна дирекция на МВР – Вх.№295000-443 от 23.01.2015 г.
Лом - Районно управление на МВР - Вх. № 294000-3642 от 08.05.2015 г.
Монта̀на - Областна дирекция на МВР – Вх.№301000-1191 от 23.01.2015 г.
Нови Пазар – Районно управление Полиция – Вх.№307000-371 от 05.02.2015 г.
Павликени – Районно управление Полиция - Вх. №311000-715 от 13.02.2015 г.
Па̀зарджик - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 2735 от 23.01.2015 г.
Перник - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 1073 от 23.01.2015 г.
Плѐвен - Областна дирекция на МВР - Вх. № 316000 - 4719 от 10.02.2015 г.
Пло̀вдив - Областна дирекция на МВР – Вх.№317000-809 от 23.01.2015 г.
Ра̀зград - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 330000-1735 от 23.01.2015 г.
Руен - Районно управление на МВР - Вх. № 335000 - 191 от 10.02.2015 г.
Ру̀се - Областна дирекция на МВР – Вх.№336000 – 371 от 23.01.2015 г.
Силѝстра – Областна дирекция на МВР – Вх.№ 342000-666 от 23.01.2015 г.
Слѝвен- Областна дирекция на МВР – Вх.№ 343000 – 673 от 23.01.2015 г.
Смо̀лян - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 345000-466 от 23.01.2015 г.
Со̀фия - Областна дирекция на МВР – Вх.№517000 – 477 от 27.01.2015 г.
София – Столична дирекция на МВР – Вх.№1268 от 23.01.2015 г.
Ста̀ра Заго̀ра - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 349000-1172 от 23.01.2015 г.
Търго̀вище - Областна дирекция на МВР – Вх. № 926 от 23.01.2015 г.
Ха̀сково - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 272000-810 от 23.01.2015 г.
Шу̀мен - Областна дирекция на МВР – Вх.№ 372000 – 1074 от 23.01.2015 г.
Я̀мбол - Областна дирекция на МВР - Вх.№326000-742 от 23.01.2015 г.
Главна дирекция "Гранична полиция" - Вх.№ 328200-2409 от 16.02.2015 г.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898