ПРАВО НА ОТГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗСЛЕДВАНЕ ПО bTV НА ЖУРНАЛИСТА РОСЕН ЦВЕТКОВ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2602

ИСКАНЕ ЗА ПРАВО НА ОТГОВОР
 
от Илия Константинов Илиев,  в качеството на председател на Българска национална федерация по металдетектинг, гр. Ловеч, ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3; тел. 0898584502
 
във връзка с излъченото разследване на журналиста Росен Цветков на 25.10.2015 г. в специалното изборно студио по Би Ти Ви – разследване, излъчено в няколко части през изборния ден и след края на изборния ден – „Арести на изборни дилъри във Видин след разследване на bTV: Те бяха задържани докато предаваха на наше подставено лице списъци със стотици гласове” и „Иманяри от Видин купували гласове за „Нова алтернатива: Целта е да вкарат хора във властта и да предизвикат промени в Закона за културно-историческото наследство ”.
На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за радио и телевизия бих искал да получа право на отговор, тъй като се чувствам засегнат в качеството си председател на Българска национална федерация по металдетектинг.
На основание чл. 18, ал. 3 бих искал да получа това законно право на отговор в предаването bTV Новините.
 
ПРАВО НА ОТГОВОР
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Разследването на журналиста Росен Цветков, показващо уродливото явление „Търговия с гласове” преди местните избори в Република България на 25.10.2015 г., действително е актуално и би следвало обективно да ни разкрие истината.
Най вероятно журналистическото разследването, което беше излъчено по Би Ти Ви, показващо действията на лицата Митко и Валери от Видин, ни показа осъществен състав на престъпление относно търгуване с гласове, като в образуваното досъдебно производство разследващите органи и прокуратурата ще се произнесат.
След арестуването на двете лица, авторът поднася на зрителя информацията, че зад тези лица стои обществена организация, а именно Българска национална федерация по металдетектинг /БНФМ/, с думите: „Организацията на Митко и Валери е „Българска национална федерация по металдетектинг”.
Тези внушения, както и изнесените факти, са най-меко казано неверни. Основанията да твърдим това са следните:
1. Лицата Митко и Валери от Видин не са членове на БНФМ. В тази връзка твърдението на журналиста цит.: „Организацията на Митко и Валери е „Българска национална федерация по металдетектинг.”, е също меко казано невярно. 
Тъй като информацията за принадлежността на двете лица към БНФМ е била поднесена на разследващия журналист, предвид обстоятелството че разследващият журналист никога не е искал справка за членовете на федерацията, намираме, че този източник умишлено го е въвел в заблуждение.
2. Българска национална федерация по металдетектинг е организация с нестопанска цел, извършваща общественополезна дейност, регистрирана с Решение № 95/2009 г. на Ловешки окръжен съд, като относно нейната регистрация видно от цялото дело, никога не са се водили спорове дали да съществува или не. 
В тази връзка е редно да бъде споменато, че подобно искане за проверка дейността на гражданското сдружение „БНФМ е било отправяно от бивш Заместник министър на културата до Прокуратурата на Република България. Такава проверка е била извършена и в Отговор изх.№168 от 19.02.2010 год. на Окръжна прокуратура – гр.Ловеч,се казва,цит: „...С решение №95/02.12.2009 г. ЛОС е регистрирал юридическото лице с нестопанска цел. Една от вписаните в съдебното решение /съответно и в устава/ цел е „установяване на контакти с Комисията по култура към Народното събрание с цел подпомагане на законодателната дейност, включително изготвяне на публичен национален кадастър на недвижимите паметници на културата” и по натаък,цит: „...Изрично в раздел цели е записано, че сдружението се разграничава от хората, извършващи разкопки без нужните разрешителни документи. Това налага извода, че същото има за цел подпомагане дейността във връзка с паметниците на културата със съдействие на Комисията по култура към Народното събрание и при спазване изискванията на закона.”, както и цит.: „С оглед на изложеното няма законово основание за намеса на прокуратурата и предявяване на иск по чл. 13 от ЗЮЛНЦ от Окръжна прокуратура – Ловеч.”.
След този отговор такова съмнение относно легитимността на БНФМ вероятно е останало  да съществува в съзнанието на висш служител на МВР, който го изразява в свое интервю за Агенция „Фокус” от 29.10.2014 год., където казва: „...така че МВР и Прокуратурата трябва да положат всички усилия, за да прекратят дейността на тази федерация. Желанието на федерацията за изява и законови инициативи се материализира в участието им на последните избори. Българската Федерация по Металдетектинг сключи споразумение с една от политическите партии, която се беше явила на изборите за партийно представяне и вкара членове на федерацията в изборните листи на тази партия, като по този начин се опитаха дори да влязат в парламента. Това смятам, че трябва да се постави на сериозно обсъждане и рестрикции.”
Това интервю наложи отправяне на официалното запитване до ръководството на МВР, дали счита БНФМ за незаконна иманярска организация. Отговора на МВР-ГД „Криминална полиция” с Рег.№119380-402 от 16.01.2015 год. по същество е следният: „...Думите му са били тълкувани превратно, като не е имал за цел да засяга нито един от членовете на федерацията като личност или ограничаване на правата им.”
Т.е МВР не споделя вижданията, че  федерацията е нелигитимна иманярска организация. Във връзка с това също намираме, че разследващия журналист е бил умишлено подведен да квалифицира като престъпна иманярска организация Българска национална федерация по металдетектинг.
3. Внушението, че председателят на организацията и членовете на Управителния съвет са били цит.: „По данни на МВР разследван неведнъж за незаконно притежание на археологически ценности. Членове на Управителния й съвет имат и присъди - за престъпления с културното наследство.”, са не само невярни, но и клеветнически, тъй като по отношение на Илия Илиев в качеството на председател на БНФМ не са били извършвани досъдебни и съдебни производства във връзка с текстове от Наказателния кодекс, които касаят културни ценности по Закона за културното наследство и криминализирането на някои действия след приемането на закона през 2009 г. Спрямо Илиев преди 2009 г. е имало разследвания, които са прекратени от прокуратурата поради липса на състав на престъпление, а това, което е било обект на съдебно производство, е завършило с пълното му оневиняване. Също така невярна е изнесената информация, че членове на Управителния съвет имат присъди за престъпления с културното наследство. 
 
Във връзка с гореизложеното Ви предоставям заверени преписи от следните документи:
1. Съдебно решение за регистрация на Сдружение с нестопанска цел Българска национална федерация по металдетектинг.
2. Интервю с Ангел Папалезов от 29.10.2014 г.
3. Питане до МВР.
4. Отговор от МВР от 16.01.2015 г.
 
31.10.2015 г.С уважение:
Гр. ЛовечИлия Илиев

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898