Информационно писмо до ОДП и РПУ в България относно членски карти на БНФМ за 2016 година

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2541

Информационно писмо до ОДП и РПУ в България относно членски карти на БНФМ за 2016 година
 
До Директора
На Областна дирекция на МВР, гр.
 
ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО
ОТ СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ”
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ, ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33, ЕТ. 2, АП. 3
 
ОТНОСНО: ДОКУМЕНТИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
 
Сдружение с нестопанска цел „Българска национална федерация по металдетектинг” /БНФМ/ е организация, създадена по силата на решение на Управителния съвет и регистрирана с Решение № 95 от 02.02.2009 г. на Окръжен съд – гр. Ловеч. Целите на организацията са записани в Устава.
 
С настоящето писмо желаем да Ви информираме, че търсенето на археологически обекти без надлежно разрешение съответните органи е извън целите на организацията, т.е. по никакъв начин не се стимулира и подпомага т.нар. „иманярство”.
Все в тази връзка е редно да Ви информираме, че всички членове на БНФМ притежават или държат металдетектори, които желаят да използват в свободното си време като хоби. Предвид противоречивата съдебна практика относно задължението за регистрация на такива устройства е редно да бъдат споменати Решение №4188 от 22.03.2012 г. на Върховния административен съд и Решение №15235 от 03.12.2012 Г., както и множеството писма-отговори на органа по регистрация, а именно Министерството на културата, съгласно които в случаите, когато металдетекторите ще се използват извън обхвата на теренни археологически проучвания /дори и нерагламентирани/, не подлежат на регистрация.
 
Предвид изложеното Ви предоставяме образец на членска карта за 2016 година, каквато притежава всеки регистриран член на БНФМ по силата на членството на организацията и предмета на дейност, съгласно Устава.
 
Редно е да добавим, че на всички членове на организацията се разясняват възможните последствия от неспазване на законовите разпоредби и особено възможността от възбуждане на наказателно производство /по чл. 277а, ал. 1-ал. 7 от НК/ при използване на притежаваният/те/ металдетектор/и/ за търсене на археологически обекти. При получаване на членската си карта, всеки член е запознат от ръководството на организацията писмено и устно с неговите задължения, ако случайно открие старинни метални предмети.
 
Прилагам както следва:
1. Решение №95 от 02.12.2009 г. на ОС – гр. Ловеч
2. Копие на членска карта за 2016 г.
3. Решение на Управителния съвет относно задълженията при случайно намиране на старинни метални предмети.
4. Примерен образец за уведомяване на музеите в 7-дневен срок при случайно намерени старинни предмети.
 
 
07.01.2016 г.С уважение:
гр. Ловеч/Илия Илиев/
----------------------------------------------------------------------------------
 
Входящи номера към МВР – 2016 г.
/списъкът подлежи на допълнение/
 
Благоевград – Вх. № 244000-397/12.01.2016 г.
Бургас – Вх. № 251000-556/12.02.2016 г.
Варна – Вх. № 365000-1086/12.01.2016 г.
Велико Търново – Вх. № 366000-577/12.01.2016 г.
Видин – Вх. № 1924/12.01.2016 г.
Враца – Вх. № 369000-351/12.01.2016 г.
Габрово – Вх. № 264000-709/13.01.2016 г.
Добрич – Вх. № 357-000-244/12.01.2016 г.
Кърджали – Вх. № 292000-340/12.01.2016 г.
Кюстендил – Вх. № 277000-208/12.01.2016 г.
Ловеч – Вх.№ 295000-187/11.01.2016 г.
Монтана – Вх. № 301000-596/12.01.2016 г.
Пазарджик – Вх. № 312000-350/12.01.2016 г.
Перник – Вх. № 313000-265/12.01.2016 г.
Плевен – Вх. № 316000-990/12.01.2016 г.
Пловдив – Вх. № 317000-405/12.01.2016 г.
Разград - Вх. № 330000-566/12.01.2016 г.
Русе – Вх. № 336000-158/12.01.2016 г.
Силистра – Вх. № 342000-255/12.01.2016 г.
Сливен – Вх. № 343000-271/12.01.2016 г.
Смолян – Вх. № 345000-254/12.01.2016 г.
София – Главна дирекция „Гранична полиция” – Вх. № 328200-437/12.01.2016 г.
София – Областна дирекция на МВР – Вх. № 517000-332/12.01.2016 г.
София – Столична дирекция на вътрешните работи – Вх. № 513000–481/12.01.2016 г.
Стара Загора – Вх. № 349000-412/12.01.2016 г.
Търговище – Вх. № 363000–543/12.01.2016 г.
Хасково – Вх. № 272-000-471/12.01.2016 г.
Шумен – Вх. № 372000-502/12.01.2016 г.
Ямбол – Вх. № 326000-514/12.01.2016 г.
Белоградчик – Вх. № 242000-459/08.02.2016 г.
Кула – Вх. №291000-428/08.02.2016 г.
Лом - Вх. №294000-1323/09.02.2016 г.
Петрич – Вх. №314000-1191/08.02.2016 г.
Разлог – Вх. №331000-686/08.02.2016 г.
Руен – Вх. №335000-155/08.02.2016 г.
Сандански – Вх. №339000-864/08.02.2016 г.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898