Предложение на БНФМ до български музеи

on Posted in Новини и събития. Посещения: 631

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ГР.ЛОВЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Илиевпреседател на

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

    Имайки предвид, че основни цели на сдружението са, популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване, подпомагане дейността на други организации чрез оказване на  съдействие, както и опазването на природните ресурси, издирването и опазването на културни ценности, а така също съобразявайки се с основни разпоредби от Закона за културното наследство относно случайното намиране на вещи и задължението на гражданите да уведомяват и ги предават в музеите,

ПРЕДЛАГАМЕ

-       Специалисти членове на БНФМ, да осъществяват периодични срещи със специалисти от музея с цел предоставяне на информация и обмяна на впечатления относно интересни места за изследване и възможно наличие на недвижими културни и исторически ценности;

-       Предоставяне на специалистите на музея, на намерени метални предмети от практикувашите металдетектинг с цел изследване;

-       Безвъзмездно предоставяне на музея на случайно открити при практикуването на хобито металдетектинг на старинни предмети, които е възможно да представляват движими културни ценности по смисъла на разпоредбите на ЗКН;

-       Организиране на съвместни мероприятия с цел популяризиране на хобито металдетектинг;

-       Подпомагане на музея, чрез участие и консултации на специалисти по металдетектинг в специфични дейности на музея.

Считаме, че с приемането на горните предложения ще допринесем, да бъде обогатена научната информация и фондовете на музея.

Считаме,също че с подобни форми на сътрудничество ще допринесем да бъде запазено и обогатено културното наследство на България.

20.10.2010 год.                            С уважение:

гр.Ловеч                                ............../И.Илиев/

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898