Ръководство на БНФМ

on Posted in Ръководство. Посещения: 10769

Илия Константинов Илиев – председател на Управителния съвет на Сдружението

Иван Русев Джендов – заместник председател на Управителния съвет на Сдружението

Радослав Илиев Младенов – член на Управителния съвет на Сдружението

Васил Конов Христов – член на Управителния съвет на Сдружението

Рамадан Рахим Емин – член на Управителния съвет на Сдружението

Николай Георгиев Николов – член на Управителния съвет на Сдружението

Мехмед Фуад Мехмед  – член на Управителния съвет на Сдружението

Митко Цочев Нанковски – член на Управителния съвет на Сдружението

Светослав Димитров Станев – член на Управителния съвет на Сдружението

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898