Състоя се първото заседание на Общото събрание на БНФМ

Posted in Новини и събития

BNMDF logo i01На 23.01.2010, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч, се състоя първото заседание на Общото събрание на Българска национална федерация по металдетектинг.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, на заседанието успяха да присъстват повече от 100 търсачи от цяла България.

Заседанието бе открито от председателя на федерацията (г-н Илия Илиев) и бе проведено според предварително обявения дневен ред.

Учредена е Българска национална федерация по металдетектинг

Posted in Новини и събития

BNMDF logo i01На 01.11.2009, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч, 89 търсачи от всички краища на България, учредиха Българска национална федерация по металдетектинг.

Федерацията, юридически е уредена като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. На учредителното събрание бе приет устава на федерацията, в който са представени целите и средствата за постигането им и бяха избрани лица за нейните управителни и контролни органи.

На 02.12.2009, ловешки окръжен съд официално регистрира като юридическо лице федерацията.

Българска Национална Федерация по Металдетектинг

Лесни съкровища

Posted in Новини и събития

Да ограбиш музей в България е като детска игра. Почти никъде няма надеждна охрана, никой не иска да застрахова антиките, във фондовете цари хаос, а липсата на единен регистър с културно-исторически ценности затруднява координацията на службите при издирване на краденото.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898