Протокол на УС на БНФМ от 13.04.2016 г.

on Posted in Новини и събития. Посещения: 3493

П Р О Т О К О Л № 1 / 13.04.2016 г.
от заседание на Управителния съвет на Сдружение 
Българска Национална Федерация по Металдетектинг
 
Днес, 13.04.2016 г. в гр. Ловеч се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение Българска Национална Федерация по Металдетектинг, с ЕИК:175818756, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. ”Цар Освободител” №33, ет.2, ап.3, на което присъстваха лично и при условията за провежданене на заседания на УС от Устава на Сдружение Българска Национална Федерация по Металдетектинг, както следва:
1.Илия Илиев – Председател на УС;
2.Иван Джендов – Зам. председател на УС;
3.Радослав Младенов – Член на УС;
4.Николай Николов -  Член на УС;
5.Рамадан Емин – Член на УС;
6.Васил Конов  – Член на УС;
7.Митко Нанковски – Член на УС;
8. Мехмед Фуад – Член на УС;
9. Светослав Станев  – Член на УС;
 
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
Точка първа: 
Вземане на решение за недопускане в събития и инициативи, организирани от БНФМ, на лицата Светослав Каменов Петков и Кирил Радоев Стаменов, а също и на техните търговски и обществени организации. Основание за решението са постъпили сигнали и непосредствени наблюдения от членове на БНФМ, в които се съдържат данни за уронване името и престижа на Сдружението и неговите членове, както и за действия, насочени против хобито металдетектинг в България. 
Решението следва да бъде публикувано в официалният сайт на БНФМ.
 
След направените разисквания всички членове на УС на Сдружение Българска Национална Федерация по Металдетектинг  гласуваха „ЗА” приемане на
 
РЕШЕНИЕ:
Управителния съвет на „Сдружение Българска Национална Федерация по Металдетектинг ” взема решение за недопускане в събития и инициативи, организирани от БНФМ, на лицата Светослав Каменов Петков и Кирил Радоев Стаменов, а също и на техните търговски и обществени организации. Основание за решението са постъпили сигнали и непосредствени наблюдения от членове на БНФМ, в които се съдържат данни за уронване името и престижа на Сдружението и неговите членове, както и за действия, насочени против хобито металдетектинг в България. 
Решението следва да бъде публикувано в официалният сайт на БНФМ.
 
С това дневния ред бе изчерпан и заседанието на УС на БНФМ – закрито.
 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898