Европейският съвет по металдетектинг в Европейския парламент

on Posted in Новини и събития. Посещения: 6704

fil1
   ECMD силно вярва, че отговорният металдетектинг трябва да бъдe третиран справедливо във всички европейски страни. Както обещахме по-рано, ние започнахме лобирането в Европейския парламент в Брюксел, с надеждата, че в крайна сметка ще бъде приет в цяла Европа един стандарт на практики, свързан с металдетектинга. В нашето уводна писмо, представено на различни членове на Европейския парламент, пише:
"Уважаеми членове на Европейския парламент,
Европейският съвет по металдетектинг (ECMD) е създаден на 17 април 2016 от представителите на големи организации от седем различни европейски страни (България, Франция, Ирландия, Джърси, Полша, Испания и Обединеното кралство), с помощта на Английския Национален съвет по металдетектинг, по време на международна конференция в Бирмингам, Великобритания. От самото си основаване, организацията прие четири нови членове: Белгия, Дания, Италия и Швеция. ECMD силно вярва в значението на отговорния металдетектинг. През последните няколко десетилетия, много детектористи са допринесли за откритията на някои от най-значимите и емблематични исторически артефакти по целия свят. Освен че е едно приятно и пълноценно хоби, металдетектинга, ако е правилно регулиран, също е много ефективен метод за защита на културното наследство.
 
Основната цел на Европейския съвет по металдетектинг е да допринесе за развитието на законодателството в Европа, регулиращо металдетектинга по начин, който дава възможност да се защити културното наследство без прекомерно ограничаване на това хоби, както и да се образоват тези, които не разбират съответните наредби.
В някои европейски страни металдетектинга е несправедливо ограничен, главно поради неразбиране на това хоби и липсата на признание за използване на доброволци детектористи да допълнят археологическите ресурси. Някои международни договори изтъкват значимостта на участието на гражданите в опазване на наследството. Един такъв договор е Рамковата конвенция за стойността на културното наследство за обществото (известен също като Конвенцията от Faro 2005). Тази конвенция, която е ратифицирана или подписана от повече от 20 европейски държави, се основава до голяма степен на член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, където става ясно, че "всеки има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и ползите от него ". Наред с другите неща, Конвенцията от Фаро насърчава всеки да допринесе за процеса на проучване и представяне на културното наследство, в резултат на което следва да се разреши металдетектористите да докладват своите находки. ECMD вярва, че металдетектинга може да бъде структуриран и регулиран по ефективен начин, за да се възползва от желанието и знанията на аматьорите и прилагане и комбиниране на металдетектинг-техники с редица археологически методи, така че тези техники ще бъдат използвани по време на повечето археологически проучвания.
Предизвикателства пред ECMD
Някои органи не са адекватно образовани по темата. В резултат на това металдетектинга се регулира от двусмислени и несправедливи закони в различни европейски страни. Например, че е напълно възможно случайно да попаднете на древен артефакт, без всъщност да сте възнамерявали да го намерите. Въпреки това намирането на такива обекти е незаконно в някои страни. В резултат на това, много хора са принудени да скрият своите случайни открития, за да предотвратят възможността от преследване вместо просто да информират музеите или археолозите за тяхното откритие. Някои страни дори не разполагат с никакви закони, свързани металдетектинга, което прави много трудно да се действа по един етичен начин.
Ние сме убедени, че тези строги закони допринасят повече вреда, отколкото полза, тъй като по-голямата част от детектористите искат да спазват закона. А по-снизходителен правен подход ще направи по-лесно опазването и съхранението на културното наследство, тъй като това ще насърчи аматьорите-археолози да търсят и да докладват артефакти, които са закопани близо до повърхността, като оставят по-голямото предизвикателство за работата на професионалистите. Има няколко страни, където детектористите работят в тясно сътрудничество с археолози (и с голяма ефективност), като Фландрия /Белгия/, Дания, Англия, Холандия и Уелс, но на много места този тип сътрудничество не съществува. Една от целите на нашата организация е да насърчава двете страни да обединят усилията си в страни, където това не се е случило все още.
ECMD - Промени в европейското законодателство, свързани с металдетектинга
Намерението ни е да се насърчат отговорните и етични практики по отношение на металдетектинга във всички европейски страни. Надяваме се, че работещите спогодби, постигнати в страни като Дания или Фландрия /Белгия/ могат да станат пътна карта за други страни да последват примерите, тъй като, както е видно, всички ние се стремим към една обща цел - защита и опазване на европейското културно наследство.
Искрено се надяваме, че ще подкрепяте работата ни и ще ни помагате за това хобито металдетектинг , практикувано по отговорен начин, да се третира с честност и уважение. 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898