Търсачи от Видинския край уведомиха Регионалния исторически музей за случайно намерени вещи

on Posted in Новини и събития. Посещения: 7398

През последните дни търсачи - членове на БНФМ от градовете Видин, Брегово и Дунавци уведомиха Регионален исторически музей - Видин за свои случайно намерени стари предмети. Българска национална федерация по металдетектинг напомня, че всеки потребител на металдетектор е задължен в 7-дневен срок да уведоми близкия музей по силата на чл. 93, ал. 1 от Закона за културното наследство. 

Ръководството на федерацията поздравява гореспоменатите свои членове за това, че са добросъвестни търсачи, спазили Закона за културното наследство и призовава всеки гражданин, открил случайно стари вещи, да уведоми най-близкия музей.

 

Напомняме, че БНФМ предприе активна кампания за уведомяване на музеите, както и припомняме следните важни правила при процедурата:

1. Пазете цялата кореспонденция с музея, входящите номера и др.
2. Направете ксерокопия на документите, които ще изпращате.
3. Не предавайте нищо без писмен приемо-предавателни протоколи.
4. Преди да се подпишете на какъвто и да е документ, прочетете внимателно текста. Ако мислите, че има некоректни неща, не се подписвайте, а се свържете с ръководство на федерацията.
5. Не допускайте устни отговори и договорки с никого, изисквайте писмен документ за всичко.
 
IMG 20190221 103947 1

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898