Първа информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1482

                          ЛОГОС 1                                                                                                     OPDU right

Предложение за подобрения и препоръки във връзка с подобряване на ефективността на приложимата национална политика за опазване на движимото културно-историческо наследство бяха представени на информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, която се проведе на 22 ноември в Ловеч. Сред препоръките е необходимостта от разработване на проект на нормативен акт, който да регулира изчерпателно дейността металдетектинг и който изяснява процедурите, ангажиментите и условията, при които може да се практикува хобито, без да бъдат засегнати обществените интереси и интересите на потребителите на металдетектори. Посочва се необходимостта от разработването на стандарт и работещ модел за сътрудничество между потребителите на металдетектори и музеите, основан на доверие и справедливи условия.
В програмата на срещата, организирана от БНФМ, бяха включени още техническо обучение за работа с металдетектор, както и информация за действащите закони и процедури при използване му.
Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. Целевите групи са Министерство на културата, общините и общинските музеи и техните служители (археолози и музейни работници); фирми-доставчици на оборудване за металдетектинг и юристи, които в практиката си решават казуси, свързани с потребители на металдетектори и опазването на културните ценности; общността, включваща потребители на металдетектори; преподаватели и студенти, както и други заинтересовани страни.
Чрез изпълнението на целите по проекта ще бъдат решени редица проблеми, а именно липсата на установена регулаторна рамка, което води до несправедливо криминализиране на дейността металдетектинг, затруднява търговците и производителите на металдетектори да практикуват търговската си дейност и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната.
Дейностите по проекта включват разработване на проучване и анализ на практиката на Европейският съюз по отношение на металдетектинга, политики и законодателство за уреждане на взаимоотношения в сектора и разработване на бази данни; разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности.
В информационната среща участваха над 40 души от Бургас, Видин, Плевен, Троян, Свищов, Кърджали и др., както и представител на Областна дирекция на МВР – Ловеч.

JNP 1155    JNP 1152   JNP 1151

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898