Втора информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

on Posted in Новини и събития. Посещения: 858

ЛОГОС 1                                                                                     OPDU right

 

Липсата на установена регулаторна рамка води до несправедливо криминализиране на металдетектинга и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната
 
Примери за различно прилагане на една и съща законова норма от различни правоохранителни органи в България – полиция, прокуратура и съд, както и различия между международноправните норми и тези от националното законодателство, бяха представени от адвокат Георги Георгиев на информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Адвокат Георгиев е автор на „Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности”. Документът е част от дейностите по проекта и е изпратен до Министерство на културата, Общините и Регионалните музеи, Прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието и др.  Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с изясняване на правилата за работа в сектора и постигане на еднакво разбиране сред всички целеви групи и заинтересовани страни относно нормите и политиките в областта на металдетектинга. Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. Събитието се проведе на 26 февруари в залата на Филателното дружество в София.
Адвокат Георгиев изтъкна, че е необяснимо защо толкова ожесточено се бранят несъвършени и противоречиви разпоредби, които като че ли не засягат големите играчи на пазара за антики, а са насочени основно към колекционери с незначителна стойност. Според него сегашните проблеми в прилагането на закона ясно бяха дефинирани и предречени още от момента на обнародването му през 2009 г. 
Георгиев е от Старозагорската адвокатска колегия и се занимава основно с наказателни и административни дела. Интересът му към дела, свързани с прилагане на Закона за културното наследство (ЗКН), започва още с приемането на закона и се засилва от създаденото усещане за несправедливост при голяма част от подведените под наказателна отговорност колекционери. Адвокат Георгиев е в инициативния комитет, внесъл в Народното събрание проект за промени в ЗКН по отношение на режима на колекционерите и либерализиране на металдетектинга.
 
 Автор: Светлана Петрова
 
 
87824346 2964870073571517 8545054189506527232 n 1

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898