Международна конференция "Металдетектингът в полза на обществото"

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2126

На 28.11.2020 г. се проведе международна онлайн конференция на тема "Металдетектингът в полза на обществото". 

Конференцията бе организирана от Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг” по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. 
Участници в конференцията бяха Илия Илиев - председател на Сдружение "Българска национална федерация по металдетектинг", Мила Миронова, Светлана Петрова, Едуардо Меачи от Италия - президент на Европейския съвет по металдетектинг, Франческо Манцела - президент на Италианската федерация по металдетектинг, Андриус Цепукенас и Емилиус Петукаускас от Литовската асоциация по металдетектинг, Лиам Нолан - президент на асоциацията по металдетектинг в Ирландия, Марек Захарко от Полша, Таня Тимева - представител на българските търговци на металдетектори, Рег Мийд от Джърси, представители от Дания, български потребители на металдетектори и членове на Сдружение БНФМ.
По време на дискусиите се разискваха ползите от металдетектинга за обществото в държави от Европейския съюз. Бяха отчетени приключилите дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Целта е с международен опит да се обединят добрите практики и да се повиши гражданското участие в процесите на формулиране и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга.
 
Пълен запис на конференцията:
 
 
 JSC00123

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898