ПРИКЛЮЧИ РЕВИЗИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ БНФМ, ПРЕДПРИЕТА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1481

Приключи разпоредената финансова проверка от Националната агенция по приходите на Сдружение БНФМ. Според получения ревизионен доклад, съставен въз основа на извършената ревизия БНФМ е организирала и водила счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, извършените операции са документирани със съответните първични счетоводни документи и не са констатирани никакви нарушения. При ревизията няма иззети документи и вещи на сдружението. Сдружението няма задължения към други лица.

Още по темата: 

 

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898