Испанската федерация по металдетектинг и БНФМ сключиха споразумение за сътрудничество

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1347

FEDD

На 22 май 2013 г. Българска национална федерация по металдетектинг и Испанската федерация по металдетектинг сключиха двустранно споразумение за сътрудничество. Това споразумение е в резултат на срещата между двете страни през месец април 2013 г. в гр. Хуелва, Испания, където БНФМ бе наградена за най-добра организация по металдетектинг в Европа през 2012 г. от списание D&M.

БНФМ пое ангажимент да информира своя партньор за законодателните инициативи, полицейските преследвания, съдебните процеси и всичко случващо се в България с хобито металдетектинг; да организира съвместни мероприятия и дейности, които ще повишат ефективността и информационния поток, влияещ на организациите. Това сътрудничество е една от стъпките за създаване на Европейска организация по металдетектинг.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898