Съобщение във връзка с интервю с Ангел Папалезов във в."Дума" на 22.02.2014 г.

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1589

Във връзка с интервюто във вестник „Дума” от 22.02.2014 г. с Ангел Папалезов , в което същият твърди цит.” Медийната кампания и "просветителското дело", които водят бившата федерация по металдетектинг и още едно подобно дружество, подвеждат хората по места, като им казват, че, ставайки член на тяхната федерация, те придобиват право да извършват археологическо търсене на антични предмети. ….. Точно така.  Изведнъж тези хора се оказват измамени от тази федерацията, тя им е обещала дори адвокатска защита. Която естествено не се появява, защото във федерацията много добре знаят, че това е забранено от закона, който предвижда строг и дори рестриктивен режим спрямо археологическото наследство.”Българска национална федерация пометалдетектинг /БНФМ/  заявява, че ако Папалезов е имал предвид Българска национална федерация по металдетектинг, публикуваната информацията е изключително подвеждаща, долна лъжа и манипулация. 

Българска национална федерация по металдетектинг към настоящия момент присъства в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието като действащо сдружение с общественополезна дейност. http://ngo.mjs.bg/companyinfo.aspx?ID=8809
БНФМ ще предприеме всички мерки да ограничи опитите на отделни лица да разпространяват евтини медийни провокации, които целят злепоставяне на една законна организация и нейните членове.
Възмутителното в случая е, че се касае за използване на служебно положение с цел разпространяване на невярна и злепоставяща информация. 
БНФМ заявява, че действително провежда просветителска дейност относно сдружението, но никога не е подвеждала членовете и симпатизантите си с изказвания, че всеки член на сдружението има право да извършва археологически разкопки. В Устава на федерацията е записано ясно, че цит. „Чл.5.(1) Сдружението осъществява дейност в общественополезна полза, изразяваща се в: 1. металдетектинг – откриване на метали с металдетектор в рамките на закона; 2. популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване ….”
В случай, че  журналистката Велиана Христова и медията, в която е публикувано интервюто с Папалезов – вестник „Дума” спазват принципа за проверяване на информацията и не тиражират такава без реални доказателства, БНФМ е готова за предостави документи и информация. В случай, че Папалезов, не е имал предвид Българска национална федерация по металдетектинг, а някоя друга организация, би било редно този факт да се уточни в следващия брой на вестника.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898