БНФМ участва в изборите със свои кандидати за народни представители заедно с ПП "Нова алтернатива"

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1176

Българската национална федерация по металдетектинг (БНФМ) ще подкрепи ПП „Нова алтернатива“ на предстоящите парламентарни избори през октомври тази година.

20dce7f0128e5a68136ea1e32d4be1db
След проведени разговори, любителите на металодетектинга и представителите на НОВА АЛТЕРНАТИВА откриха общи виждания за необходимите изисквания и условия за упражняване на това хоби и набелязоха проблемите във водената през последните години политика.
 
НОВА АЛТЕРНАТИВА изрази своето съгласие за подкрепа на предложените от БНФМ мерки за опазване на културно-историческото наследство на България. От своя страна, Федерацията ще излъчи свои представители в листите на НОВА АЛТЕРНАТИВА за кандидат-депутати.

РЪКОВОДСТВОТО НА ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" ПРИЕ В СВОЯТА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ: 1. Възприемане принципите на английския модел за опазване на културно-историческото наследство – най-успешният модел в света и въвеждането му в България чрез промяна на сегашните закони. Мотиви: след въвеждането на модела на практика има нулева контрабанда на антики от Великобритания към останалите държави. 2. Регламентиране и безпрепятствено издирване на метални предмети чрез хоби - металдетектори извън границите на защитени от закона територии. Създаване на реални условия за доброволно сътрудничество между музеи и граждани, упражняващи хобито металдетектинг. 3. Прецизно дефиниране на легалните дефиниции за термините „културна ценност”, „археологически обект”, „културна археологическа ценност”, „съкровище” с тези приети в Регламент 116/2009 г. на Европейския съюз – Акт, приет по силата на Договорите за ЕО, чието публикуване и прилагане е задължително за всички страни-членки на ЕС. 4. Публично обявяване на регистъра на декларираните и регистрирани недвижими археологически обекти на територията на България. 5. Обвързване размера на възнаграждението за лице, предало вещи на музеите в процентно отношение с пазарната стойност на движимата културна ценност. Стойността се определя от Независим комитет за оценка на културните ценности. 6. Случайно намерени масови предмети и монети, произвеждани в милионен тираж ако не са археологически обекти съгласно Регламент 116/2009 г. на Европейския съюз да остават собственост на намервача. 7. Въвеждане на нови законодателни норми, гарантиращи правото на гражданите да притежават, купуват, продават и разменят помежду си монети и предмети с културна стойност от античността до наши дни. 8. Работещи пазарни механизми в областта на културните ценности от античността до наши дни, монети, художествени произведения и антикварни стоки, в съответствие с Европейските изисквания за свободен пазар. 9. Пълна инвентаризация във всички музеи на територията на България и публично обявяване на документите.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898