ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1312

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ И ГРАЖДАНИ


До ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
До ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Дo ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
До БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
До ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Ние, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
Ние, ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА:


- Настояваме да се приеме нов Закон за културното наследство, както и нови текстове в Наказателния кодекс в съответствие на Международното и Европейското право.
- Настояваме да се актуализира базата данни за недвижимите паметници на културата в Република България, да се създаде публичен регистър с точните им граници и свободен достъп до списъците в хармония с европейската и световна практика.
- Настояваме да се разработят ясни правила за опазване паметниците на културата и прозрачна процедура на действие с възможности за обществен контрол.
- Настояваме да се прекрати потъпкването на конституционните права на потребителите на металдетектори в България и упражняващите хобито металдетектинг и ясното им разграничаване от лица, извършващи незаконни археологически разкопки върху недвижими паметници на културата и престъпления с културно-исторически ценности.
- Настояваме да се сезира прокуратурата и Европейската общност за своеволията и незаконните действия на базата на закони, мерки и дефиниции, изключващи се помежду си, извършвани от някои служители на МВР и други държавни органи срещу потребителите на металдетектори и практикуващите хобито металдетектинг на територията на България.
- Настояваме някои самоинициативни и слабо информирани служители на МВР, на други държавни органи и журналисти да се извинят на ползвателите на металдетектори и на практикуващите в България изключително популярното хоби металдетектинг по целия свят за обидите и целенасочените действия за създаване на отрицателен образ и опозоряването им в обществото.
- Настояваме да се въведе нова реално действаща държавна политика за коректно оценяване на стойността на културните ценности, за купуване на намиращите се у гражданите антики; да се създадат условия за размени и покупко-продажби на артефакти, които не са от национално и световно значение чрез специализирани магазини и търгове чрез премахване на бюрокрацията и излишното усложняване и бавене на административните процедури; да се гарантират правата на гражданите върху притежаваните от тях културни ценности.
- Настояваме да се изготви класификация на движимите паметници на културата в съответствие с европейските и световните стандарти. Това ще позволи част от намиращите се в частните колекции екземпляри със световно и национално значение да бъдат задължително регистрирани, а останалите антики да се разглеждат като масово срещани движими културни ценности, които свободно могат да се разменят или придобиват чрез покупко-продажби между гражданите.


ВСЕКИ ПОДПИС Е ГЛАС «ЗА» СПАСЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ, «ЗА» ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА, «ПРОТИВ» НЕЗАЧИТАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Ако желаете да подрепите каузата на петицията, може да се включите в петицията със своя глас като я подпишете и като спомогнете за това повече хора да я подпишат. За целта може да си свалите бланката с текста на петицията и бланката за подписка към петицията, които са налични като файлове по-долу, да разпечатате двете бланки и да приканите хората около вас да се подпишат, ако подкрепят петицията.

Подписаните листа от размножената бланка за подписка към петицията, може да връчите на най-близкия до вас член на УС или КС на БНФМ или да ги изпратите директно до БНФМ чрез писмо по поща или куриер адресирано до централата на БНФМ.

Изтегли във вид на pdf файлове оптимизирани за разпечатка:

Бланка с текста на Гражданска петиция за спасяване на Културно-Историческото наследство на България

Тип на файла: pdf :: Размер: 43KB

Бланка за подписка към Гражданска петиция за спасяване на Културно-Историческото наследство на България

Тип на файла: pdf :: Размер: 24KB

Изтегли във вид на doc файлове оптимизирани за разпечатка:

Бланка с текста на Гражданска петиция за спасяване на Културно-Историческото наследство на България

Тип на файла: doc :: Размер: 38KB

Бланка за подписка към Гражданска петиция за спасяване на Културно-Историческото наследство на България

Тип на файла: doc :: Размер: 39KB

Подкрепи петицията on-line на следния адрес:

http://bgpetition.com/kulturno-nasledstvo-grajdanska-peticia-bnfm/index.html

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898