БНФМ търси съдействие и помощ от "четвъртата власт"

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1573

Уважаема редакция на предаването „Тази сутрин” по bTV,

Молим Ви за съдействие и помощ!

       На 10.05.2010 г. изпратихме писмено питане до министъра на културата
на Република България г-н Вежди Рашидов относно: Реда за ползване и
регистриране  на специалните технически средства по смисъла на Закона
за културното наслество, зададено от Илия Илиев – председател на
Българска Национална Федерация по металдетектинг, Владимир Лилов –
собственик и управител на ВЕ ЕЛ ЕЛКТРОНИКС ЕООД и ГМ МЕТАЛДЕТЕКТОРС
ЕООД, Ахмед Мерчев – собственик  управител на КИБЕРТРОН ООД, Светослав
Петков – собственик и управител на ВИВАКС ГРУП ООД, Иван Василев –
собственик и управител на АЙ ШОП ЕООД.
       Ние, в качеството си на производители и търговци на български
металдетектори, а някои от нас и като представители на световно
известни производители на металдетектори,като Garrett, Fisher, White's
и др. с настоящото питане пожелахме от страна на Министерството на
културата, да бъде внесена яснота по отношение както на предмета на
нашата търговска дейност, така и по отношение ползването на
предлаганите от нас продукти от нашите клиенти.
       В качеството си на добросъвестни данъкоплатци (70 % от приходите в
бюджета идват от дребния и средния бизнес) и дългогодишни
работодатели, както и като членове на национално сдружение,
регистрирано с общестенополезна дейност в Министерството на
правосъдието, настояваме, че имаме право на отговор от страна на
Министерството на културата по въпрос, който засяга немалка част от
българските граждани. Вече два месеца отговор на нашето питане няма,
въпреки че в приетата от Министерството на културата Харта на клиента
пише, „Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща,
ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме
получили писмото, факса или имейла Ви” ... Нима в това министерство
няма достатъчен брой  експерти?! В никакъв случай не желаем да си
мислим, че Министерството на културата не проявява внимание и
загриженост към очевадни проблеми, свързани с тяхната компетентност и
ни третира като неравнопоставени граждани.
       Прилагаме копие на питането, изпратено до г-н Вежди Рашидов –
министър на културата.

       Уважаема редакция на предаването „Тази сутрин”, като предаване с
огромна аудитория и екип, който отразява и анализира актуалните
събития и проблеми в обществото обективно и с професионализъм,
разчитаме за съдействие от вас като „четвъртата власт” в държавата за
скорошно  получаване на отговора на питането ни до Министъра на
културата.

Желаем Ви успех и благополучие във всичките Ви начинания!

С уважение:

ВЕ ЕЛ ЕЛКТРОНИКС ЕООД
ГМ МЕТАЛДЕТЕКТОРС ЕООД
КИБЕРТРОН ООД
ВИВАКС ГРУП ООД
АЙ ШОП ЕООД
Илия Илиев
Мила Миронова
Владимир Лилов
Ахмед Мерчев
Светослав Петков
Иван Василев
Светослав Станев
и още над 250 члена на Българска Национална Федерация по металдетектинг
www.metaldetecting.bg
www.blisstool.com
www.mdetectors.com
www.ishop.bg

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898