Писмо до БНФМ от Джон Кванли, председател на клуб по металдетектинг в Норвегия

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1478

Здравейте, Илия!

Благодаря за Вашето писмо.

Винаги е хубаво да се свържеш с други детектористи по света.

Също така е интересно да чуем това, което се случва в България.

Относно Вашите въпроси:

Не, в Норвегия няма закон или разпоредби що се отнася до продажби на детектори, нито пък се изисква лицензионна регистрация. Всеки може да си закупи, внася и използва метални детектори в Норвегия.

(Нашето законодателство направлява употребата на метални детектори когато става въпрос за древни артефакти, по-стари от 1549 година. Ако бъдат намерени други по-стари артефакти чрез металдетектор, то те са собственост на държавата и по закон трябва да бъдат предадени на най-близкия археологически музей). На всички известни древни местоположения е забранено да се търси, с изключение на това всякакъв друг металдетектинг е безплатен и свободен за всеки, стига разбира се да се има разрешението на притежателите на земята.

Доста съм шокиран след прочитането на предложения проектозакон за металдетектинг в България.

В Скандинавия почти всеки детекторинг се извършва от аматьори, а не от археолози, използващи металдетектор при разкопки. Археолозите рядко имат уменията или интереса да се запознаят с детекторите, а също така и рядко могат да работят с такива. Те пропускат много като изключват аматьорите чрез новия закон. Изглежда България върви в посока обратна на цяла Европа (Дания, Англия, Норвегия и други например).

Археолозите знаят, че не притежават ресурсите да претърсват изорани земи * (където обичайно се откриват такива обекти). При разкопки археолозите откриват, че почти 100% от почвата е мека), нуждата от детектори е малка. Но при по-големите, немеки площи, детектористите могат да бъдат ефективни за тях). Археолозите в Скандинавия знаят това и често работят заедно с клубове по металдетектинг, като ги молят да покрият по-големи зони, които не са заложени за разкопки. Вашето законодателство в България не приканва към взаимни действия между археолози и аматьори детектористи.

Надявам се да се чуем отново и успех със „закона”. Продължавайте да се борите с него!!!

Джон Кванли Rygene Metaldetecting Club http://www.rygenedetektorklubb.com/html_english/Om_oss_eng.htm

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898