Отчет за приходите и разходите на БНФМ към 31.10.2010 г.

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1485

Изтегли във вид на файл: 

БНФМ, 31.10.2010г., Отчет за приходите и разходите
Тип на файла: pdf :: Размер: 83KB

БНФМ, 31.10.2010г., Отчет за приходите и разходите
Тип на файла: doc :: Размер: 77KB

Отчет за приходите и разходите Тип на файла: xls :: Размер: 28KB
Тип на файла: xls :: Размер: 28KB

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Сдружение БНФМ
адрес България, гр. Ловеч, ул.Цар Освободител 33 ет. 2 ап. 3
към 31.10.2010
                 
                 
Наименование на разходите Сума /лева/   Наименование на приходите Сума /лева/    
текуща година   текуща година    
а 1   a 1    
1 Разходи за материали 219,55   1 Приходи от членски внос 7 920,00    
  в т.ч.         0    
  канцеларски материали 85,59       0    
  гориво 133,96       0    
2 Разходи за външни услуги 3 168,56            
  в т.ч.              
  съдебни такси 206,00            
  нотариални такси 12,00       0    
  авдокатски услуги 510,00       0    
  наем 400,00       0    
  куриерски услуги 163,37            
  телефон 62,00            
  счетоводни услуги 300,00            
  други такси 70,40            
  други услуги /рекламни, печатарски, преводачески/ 1 444,79            
            0    
            0    
Общо разходи (1+2) 3 388,11   Общо приходи 7920,00    
3 Банкови такси 149,40            
                 
                 
                 
            0    
Всичко (Общо разходи+3) 3 537,51   Всичко 7920,00    
  наличност 4 382,49            
                 
                 
  дата: 31.10.2010       Управител: Илия Илиев      
                 

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898