Състоя се второто заседание на Общото събрание на БНФМ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1162

На 06.11.2010г., в гр. Ловеч, се състоя второто заседание на Общото събрание на Българска национална федерация по металдетектинг (БНФМ). Констатира се, че сдружението е работило пълноценно и е реализирало част от целите и задачите, поставени при учредяването си. Въпреки това основните проблеми не са решени и продължават да стоят пред членовете на сдружението. Тези проблеми в голяма степен са еднакви за всички участници в сферата на металдетектинга – производители, вносители, търговци и любители на металдетектинга. Сериозен проблем представлява липсата на желание за диалог от страна на Министерството на културата. Решено бе да се сезират български правителствени и неправителствени организации, както и Европейската

общност.
На събранието бе взето решение за откриване на регионални клонове в страната, като първите ще бъдат в София, Бургас, Кърджали, Русе, Плевен, Силистра, Враца, Асеновград, Видин и Монтана.
Няма промени в Управителния съвет на федерацията. В Контролния съвет бе избран Светослав Петков на мястото на Осман Иса Абий.
И през 2011 г. ще бъде организиран национален събор по металдетектинг, както и други масови мероприятия, като почистване на бреговете на язовири или плажове от железни и битови отпадъци.
Гласувано бе членския внос за 2011 г. да бъде намален на 20 лв, защото имаше предположения, че високия членски внос е причина за малкия брой членове на федерацията.
Приети бяха 15 нови члена във федерацията, на които се раздадоха карти за 2011 г. Взе се решение подновяването на членството и плащането на членския внос за 2011 г. да продължи до края на месец февруари, а нови членове да се приемат целогодишно.
Предложение за сътрудничество с Регионалния исторически музей в Ловеч е внесено на 20 октомври, съобщи Илиев. В документът се предлага членове на БНФМ да провеждат периодични срещи със специалисти от музея с цел предоставяне на информация и обмен на впечатления, относно интересни места за изследване и възможно наличие на недвижими културни и исторически ценности. Федерацията по металдетектинг заявява желание за ползотворно сътрудничество с всички музеи в страната. То включва предоставяне на намерени метални предмети от практикуващите металдетектинг, организиране на съвместни мероприятия, както и подпомагане на музеите, чрез участие и консултации на специалисти по металдетектинг в специфични дейности. Илиев подчерта, че подобни форми на сътрудничество ще спомогнат за обогатяването на научната информация и фондовете на музеите, както и за опазването и обогатяването на културното наследство в България.

Снимки от второто заседание на ОС на БНФМ:

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898