ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Posted in Новини и събития

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, свиква редовно Общо събрание на сдружението 20.11.2011 г. от 11:00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска №49 в сградата на Читалище „Наука” при следния дневен ред:

БНФМ НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ В ЧЕХИЯ

Posted in Новини и събития

По покана на организаторите на Международния събор по металдетектинг Kdyne 2011 в Чехия, който се състоя от 9 до 11 септември 2011 г. , представители на Българска национална федерация по металдетектинг взеха участие в събитието и представиха страната сред търсачи от Чехия, Австрия, Словакия и Германия. По време на събора съмишлениците от различни страни имаха възможност да се опознаят взаимно и да установят лични контакти.

Отговор на БНФМ във връзка с интервюто във в. "Монитор" с Тодор Чобанов

Posted in Новини и събития

След отказа на вестник "Монитор" да публикува на страниците си правото на отговор във връзка с интервю на Мариана Първанова, публикувано на 19.07.2011 г. в бр. 4204, стр. 20 на в. „Монитор”, озаглавено „Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: Осигурили сме 800 хил. лв. за разкопки”, още веднъж се потвърждава намерението на властите с помощта на някои медии да не отразяват истината относно нашето хоби, да скриват и изопачават факти относно металдетектинга, да манипулират обществото, да не дават възможност на нас като засегната страна да изразим своето мнение.

Българска национална федерация по металдетектинг заявява, че няма да се примири и ще продължи да се бори за основното човешко право на свобода на изразяване и достъп до информация и за хармонизиране на българските закони с европейските.

Българска Национална Федерация по Металдетектинг (БНФМ) внесе жалба във Върховния Административен Съд срещу НАРЕДБА №Н-00-0001 от 14.02.2011г., на министъра на културата, за извършване на теренни археологически проучвания

Posted in Новини и събития

Пълен текст на жалбата:

BNFM_20110503-jalba_sreshtu_naredba_H-00-0001_MK.pdf

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898