Регионалният исторически музей в Ловеч отказа да приеме старинни монети и предмети

Posted in Новини и събития

Регионалният исторически музей в Ловеч отказа да приеме предмети, имащи признаци за паметници на културата, предоставени на 26 ноември от председателят на Българска национална федерация по металдетектинг (БНФМ) Илия Илиев. Отказани да бъдат приети са монети и железни предмети от преди 1800 година. Те са открити на 25 ноември и съгласно Закона за културното наследство и Закона за собствеността са занесени в музея още на следващия ден.

Министерство на Културата не разполага с информация относно статута и собствеността на Панагюрското златно съкровище

Posted in Новини и събития

Подробности във форума на БНФМ:

Вече 12 години Министерство на Културата нарушава закона

Posted in Новини и събития

Подробности във форума на БНФМ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БНФМ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Posted in Новини и събития

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Предложение на БНФМ до български музеи

Posted in Новини и събития

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ГР.ЛОВЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Илиевпреседател на

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898