Състоя се второто заседание на Общото събрание на БНФМ

Posted in Новини и събития

На 06.11.2010г., в гр. Ловеч, се състоя второто заседание на Общото събрание на Българска национална федерация по металдетектинг (БНФМ). Констатира се, че сдружението е работило пълноценно и е реализирало част от целите и задачите, поставени при учредяването си. Въпреки това основните проблеми не са решени и продължават да стоят пред членовете на сдружението. Тези проблеми в голяма степен са еднакви за всички участници в сферата на металдетектинга – производители, вносители, търговци и любители на металдетектинга. Сериозен проблем представлява липсата на желание за диалог от страна на Министерството на културата. Решено бе да се сезират български правителствени и неправителствени организации, както и Европейската

Отчет за приходите и разходите на БНФМ към 31.10.2010 г.

Posted in Новини и събития

Изтегли във вид на файл: 

БНФМ, 31.10.2010г., Отчет за приходите и разходите
Тип на файла: pdf :: Размер: 83KB

БНФМ, 31.10.2010г., Отчет за приходите и разходите
Тип на файла: doc :: Размер: 77KB

Отчет за приходите и разходите Тип на файла: xls :: Размер: 28KB
Тип на файла: xls :: Размер: 28KB

Металдетектинг на Международния панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2010 в Пловдив

Posted in Новини и събития

Българска национална федерация по металдетектинг се включи с рекламна дипляна за федерацията на щанда

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНФМ

Posted in Новини и събития

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, свиква редовно Общо събрание на сдружението 06.11.2010 г. от 12:00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска №49 в сградата на Читалище „Наука” при следния дневен ред:

Писмо до БНФМ от Маргарет Шеланг - Личен асистент на президента Келико Метал Детекторс, САЩ

Posted in Новини и събития

Уважаеми Илия:

Благодаря много за Вашето писмо. Посетих България и знам колко история притежавате в сравнение със САЩ. Вашата страна е красива.

Нашата страна е интересна дотолкова доколкото ние сме като 50 държави, наречени щати. Всички щати имат различни закони, с изключение на Федералното правителство, и някой от тези закони се отнасят към металдетектинга. Това, което е общо между тях е, че металдетекторът не трябва да бъде регистриран при някой друг освен производителя и то само заради гаранцията. В общия случай не е позволено да се извършва тази дейност на земи, принадлежащи на Федералното правителство и обичайно също така и в щатските паркове (земя, която принадлежи на индивидуалните щати). Във Флорида металдетектинг може да се извършва по плажовете, дотолкова доколкото не навлизате в зони, които се считат за щатски паркове. Частната собственост не е проблем при получаване на разрешение от собствениците.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898