Министерство на културата :: Законът приема за престъпление използването на металотърсачи извън предвидения ред

Posted in Новини и събития

10.02.2010 :: Министерство на културата :: Законът приема за престъпление използването на металотърсачи извън предвидения ред

В Министерството на културата се получи писмо от Българската национална федерация по металдетектинг, с което председателят на Управителния й съвет Илия Илиев реагира против сигнала на министър Вежди Рашидов за противозаконност на сдружението.

Становище на БНФМ относно закона за културното наследство

Posted in Новини и събития

Настоящето становище на БНФМ е прието на заседание на УС на 7.01.2010 г.

Уважаеми г-н Рашидов,

Уважаема г-жо Петрова,

Уважаеми дами и господа народни представители,

БНФМ е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието

Posted in Новини и събития

На 13.03.2010, Българска Национална Федерация по Металдетектинг бе официално вписана от Министерство на правосъдието в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898