Учредена е Българска национална федерация по металдетектинг

Posted in Новини и събития

BNMDF logo i01На 01.11.2009, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч, 89 търсачи от всички краища на България, учредиха Българска национална федерация по металдетектинг.

Федерацията, юридически е уредена като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. На учредителното събрание бе приет устава на федерацията, в който са представени целите и средствата за постигането им и бяха избрани лица за нейните управителни и контролни органи.

На 02.12.2009, ловешки окръжен съд официално регистрира като юридическо лице федерацията.

Българска Национална Федерация по Металдетектинг

Лесни съкровища

Posted in Новини и събития

Да ограбиш музей в България е като детска игра. Почти никъде няма надеждна охрана, никой не иска да застрахова антиките, във фондовете цари хаос, а липсата на единен регистър с културно-исторически ценности затруднява координацията на службите при издирване на краденото.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898