Документи и бланки

Posted in Документи и бланки

1. Заявление за членство в БНФМ  Заявление.doc  Заявление.pdf

2. Заявление за регистрация на специално техническо средство в Министерството на културата Заявление.doc  Заявление.pdf

3. Уведомление до музеите на основание чл. 93, ал. 1 от ЗКН  Уведомление.doc  Уведомление.pdf

4. Информационно писмо до МВР с входящите номера за 2016 г. Информационно писмо.doc  Информационно писмо.pdf

5. Протокол на УС на БНФМ от заседание от 01.05.2015 г.   Протокол.jpeg

6. Съдебно решение за регистрацията на БНФМ   Съдебно решение.pdf

7. Решение на Върховния админстративен съд относно регистрацията на металдетектори   Решение.doc  Решение.pdf

8. Становище на Прокуратурата относно регистрацията на Сдружение Българска национална федерация по металдетектинг  Становищe.pdf

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898