Международна конференция "Металдетектингът в полза на обществото"

Posted in Новини и събития

На 28.11.2020 г. се проведе международна онлайн конференция на тема "Металдетектингът в полза на обществото". 

Конференцията бе организирана от Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг” по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. 
Участници в конференцията бяха Илия Илиев - председател на Сдружение "Българска национална федерация по металдетектинг", Мила Миронова, Светлана Петрова, Едуардо Меачи от Италия - президент на Европейския съвет по металдетектинг, Франческо Манцела - президент на Италианската федерация по металдетектинг, Андриус Цепукенас и Емилиус Петукаускас от Литовската асоциация по металдетектинг, Лиам Нолан - президент на асоциацията по металдетектинг в Ирландия, Марек Захарко от Полша, Таня Тимева - представител на българските търговци на металдетектори, Рег Мийд от Джърси, представители от Дания, български потребители на металдетектори и членове на Сдружение БНФМ.
По време на дискусиите се разискваха ползите от металдетектинга за обществото в държави от Европейския съюз. Бяха отчетени приключилите дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Целта е с международен опит да се обединят добрите практики и да се повиши гражданското участие в процесите на формулиране и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга.
 
Пълен запис на конференцията:
 
 
 JSC00123

Втора информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

Posted in Новини и събития

ЛОГОС 1                                                                                     OPDU right

 

Липсата на установена регулаторна рамка води до несправедливо криминализиране на металдетектинга и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната
 
Примери за различно прилагане на една и съща законова норма от различни правоохранителни органи в България – полиция, прокуратура и съд, както и различия между международноправните норми и тези от националното законодателство, бяха представени от адвокат Георги Георгиев на информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“. Адвокат Георгиев е автор на „Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности”. Документът е част от дейностите по проекта и е изпратен до Министерство на културата, Общините и Регионалните музеи, Прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието и др.  Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с изясняване на правилата за работа в сектора и постигане на еднакво разбиране сред всички целеви групи и заинтересовани страни относно нормите и политиките в областта на металдетектинга. Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. Събитието се проведе на 26 февруари в залата на Филателното дружество в София.
Адвокат Георгиев изтъкна, че е необяснимо защо толкова ожесточено се бранят несъвършени и противоречиви разпоредби, които като че ли не засягат големите играчи на пазара за антики, а са насочени основно към колекционери с незначителна стойност. Според него сегашните проблеми в прилагането на закона ясно бяха дефинирани и предречени още от момента на обнародването му през 2009 г. 
Георгиев е от Старозагорската адвокатска колегия и се занимава основно с наказателни и административни дела. Интересът му към дела, свързани с прилагане на Закона за културното наследство (ЗКН), започва още с приемането на закона и се засилва от създаденото усещане за несправедливост при голяма част от подведените под наказателна отговорност колекционери. Адвокат Георгиев е в инициативния комитет, внесъл в Народното събрание проект за промени в ЗКН по отношение на режима на колекционерите и либерализиране на металдетектинга.
 
 Автор: Светлана Петрова
 
 
87824346 2964870073571517 8545054189506527232 n 1

Първа информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

Posted in Новини и събития

                          ЛОГОС 1                                                                                                     OPDU right

Предложение за подобрения и препоръки във връзка с подобряване на ефективността на приложимата национална политика за опазване на движимото културно-историческо наследство бяха представени на информационна среща по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, която се проведе на 22 ноември в Ловеч. Сред препоръките е необходимостта от разработване на проект на нормативен акт, който да регулира изчерпателно дейността металдетектинг и който изяснява процедурите, ангажиментите и условията, при които може да се практикува хобито, без да бъдат засегнати обществените интереси и интересите на потребителите на металдетектори. Посочва се необходимостта от разработването на стандарт и работещ модел за сътрудничество между потребителите на металдетектори и музеите, основан на доверие и справедливи условия.
В програмата на срещата, организирана от БНФМ, бяха включени още техническо обучение за работа с металдетектор, както и информация за действащите закони и процедури при използване му.
Проектът е финансиран от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е разширяване възможностите на гражданското общество и бизнеса за работа в партньорство с администрацията и съвместно управление на процесите за опазване на културно-историческото наследство на страната. Целевите групи са Министерство на културата, общините и общинските музеи и техните служители (археолози и музейни работници); фирми-доставчици на оборудване за металдетектинг и юристи, които в практиката си решават казуси, свързани с потребители на металдетектори и опазването на културните ценности; общността, включваща потребители на металдетектори; преподаватели и студенти, както и други заинтересовани страни.
Чрез изпълнението на целите по проекта ще бъдат решени редица проблеми, а именно липсата на установена регулаторна рамка, което води до несправедливо криминализиране на дейността металдетектинг, затруднява търговците и производителите на металдетектори да практикуват търговската си дейност и уврежда интересите на държавата, свързани с опазване културното наследство на страната.
Дейностите по проекта включват разработване на проучване и анализ на практиката на Европейският съюз по отношение на металдетектинга, политики и законодателство за уреждане на взаимоотношения в сектора и разработване на бази данни; разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности.
В информационната среща участваха над 40 души от Бургас, Видин, Плевен, Троян, Свищов, Кърджали и др., както и представител на Областна дирекция на МВР – Ловеч.

JNP 1155    JNP 1152   JNP 1151

Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

Posted in Новини и събития

                                          Untitled
 
Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Разработване на проучване и анализ на практиката на Европейският съюз по отношение на металдетектинга, политики и законодателство за уреждане на взаимоотношения в сектора и разработване на бази данни
 
Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности   http://www.metaldetecting.bg/images/Deynost_2_Mehanizam_praven_analiz_BNFM.pdf
 
Предложения за подобрения и препоръки във връзка с подобряване на ефективността на приложимата национална политика за опазване на движимото културно-историческо наследство предложения_препоръки.pdf
 
Информационна база данни на движимото културно-историческо наследство, предадено от членовете на Българска национална федерация по металдетектинг на компетентните органи. Предстои изработката на онлайн-платформа, която ще бъде допълвана периодично с актуална информация.
 
Предстои двата доклада да бъдат изпратени до целевите групи  от държавната администрация, административни структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, общините и общинските музеи и техните служители - археолози и музейни работници, Прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието и др. релевантни институции и да се започне активен диалог с тях за търсенето на промени.
 

Желание за положителни законодателни промени и за насърчаване на отговорните практики за търсене събра стотици приятели на металдетектинга в България

Posted in Новини и събития

Своето категорично желание за положителни законодателни промени, както и за насърчаване на отговорните практики за търсене изразиха стотици търсачи, приятели на хобито, производители, търговци, журналисти  на ХІ-я Национален събор, организиран от Българската национална федерация по металдетектинг (БНФМ). Рекорден брой любители на хобито от България, Румъния,  Сърбия, Гърция, Русия, САЩ и др. взеха участие в най-големия форум на Балканите, който се проведе на 24-26 май т. г. край Ловеч, в с. Сливек. 
През тези 10 години от създаването си българската федерация се утвърди като институция, която неуморно, упорито и с много ентусиазъм работи, за защита интересите на любителите на хобито металдетектинг и спазването на законите на страната, подчерта председателят на сдружението Илия Илиев. Той информира присъстващите за дейностите по проекта по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по който БНФМ работи. Илиев изтъкна още, че основната цел на Националната федерация е да допринесе за развитието на законодателството в България, регулиращо металдетектинга по начин, който дава възможност да се защити културното наследство без прекомерно ограничаване на хобито, както и информационна кампания и разясняване на действащите закони и разпоредби.
Дискусиите в тазгодишната среща бяха базирани върху позицията за отговорна дейност на металдетектинга като хоби. Председателят на федерацията връчи грамоти за отговорен металдетектинг и поздрави своите членове за това, че са добросъвестни търсачи, спазили Закона за културното наследство. Той призова отново всеки, открил случайно стари вещи, да уведоми най-близкия музей. Участниците в международната среща са убедени, че най-добрият начин за противопоставяне срещу натиска на законодателите и целенасочената дискриминация, е излизането с обща позиция за представяне на ползите от металдетектинга. 
В програмата бяха включени презентации и тестове на металдетектори, състезания, томболи и др. 
На събитието присъстваха водещи родни и чуждестранни производители и търговци на металдетектори, които демонстрираха своите продукти.  Най-очаквани от всички търсачи бяха състезанията и томболите, в които като награди бяха разиграни десет металдетектора - MINELAB EQUINOX 800 , MINELAB GO-FIND 11, MINELAB PRO-FIND 35, Detech RELIC STRIKER, Detech Chaser, Pirate ApoloniA Silver Max Pro, Relax Autoground, Nokta Anfibio Multi, XP Deus, Bounty Hunter TID,  пийнпойтери, антени, лопати, комплекти за промиване на злато, слушалки, раници, чанти, тениски, ръкавици, шапки и много други аксесоари, осигурени от компаниите Minelab, SofiaDetectors, Worlddetectors, iShop LTD, Detech, Relax Detectors, Pirate detectors, Mikron, АКА.
 
Автор: Светлана Петрова
Снимка: Васил Христов
 
 039009953

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898