Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“

                                          Untitled
 
Завършиха първите дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Разработване на проучване и анализ на практиката на Европейският съюз по отношение на металдетектинга, политики и законодателство за уреждане на взаимоотношения в сектора и разработване на бази данни
 
Разработване на механизъм, базиран на правен анализ, за намиране на решения на актуални проблеми в българското законодателство, свързани с опазване на движимите и недвижими културни ценности   http://www.metaldetecting.bg/images/Deynost_2_Mehanizam_praven_analiz_BNFM.pdf
 
Предложения за подобрения и препоръки във връзка с подобряване на ефективността на приложимата национална политика за опазване на движимото културно-историческо наследство предложения_препоръки.pdf
 
Информационна база данни на движимото културно-историческо наследство, предадено от членовете на Българска национална федерация по металдетектинг на компетентните органи. Предстои изработката на онлайн-платформа, която ще бъде допълвана периодично с актуална информация.
 
Предстои двата доклада да бъдат изпратени до целевите групи  от държавната администрация, административни структури на изпълнителната власт и по-специално Министерство на културата, общините и общинските музеи и техните служители - археолози и музейни работници, Прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието и др. релевантни институции и да се започне активен диалог с тях за търсенето на промени.
 

Желание за положителни законодателни промени и за насърчаване на отговорните практики за търсене събра стотици приятели на металдетектинга в България

Своето категорично желание за положителни законодателни промени, както и за насърчаване на отговорните практики за търсене изразиха стотици търсачи, приятели на хобито, производители, търговци, журналисти  на ХІ-я Национален събор, организиран от Българската национална федерация по металдетектинг (БНФМ). Рекорден брой любители на хобито от България, Румъния,  Сърбия, Гърция, Русия, САЩ и др. взеха участие в най-големия форум на Балканите, който се проведе на 24-26 май т. г. край Ловеч, в с. Сливек. 
През тези 10 години от създаването си българската федерация се утвърди като институция, която неуморно, упорито и с много ентусиазъм работи, за защита интересите на любителите на хобито металдетектинг и спазването на законите на страната, подчерта председателят на сдружението Илия Илиев. Той информира присъстващите за дейностите по проекта по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по който БНФМ работи. Илиев изтъкна още, че основната цел на Националната федерация е да допринесе за развитието на законодателството в България, регулиращо металдетектинга по начин, който дава възможност да се защити културното наследство без прекомерно ограничаване на хобито, както и информационна кампания и разясняване на действащите закони и разпоредби.
Дискусиите в тазгодишната среща бяха базирани върху позицията за отговорна дейност на металдетектинга като хоби. Председателят на федерацията връчи грамоти за отговорен металдетектинг и поздрави своите членове за това, че са добросъвестни търсачи, спазили Закона за културното наследство. Той призова отново всеки, открил случайно стари вещи, да уведоми най-близкия музей. Участниците в международната среща са убедени, че най-добрият начин за противопоставяне срещу натиска на законодателите и целенасочената дискриминация, е излизането с обща позиция за представяне на ползите от металдетектинга. 
В програмата бяха включени презентации и тестове на металдетектори, състезания, томболи и др. 
На събитието присъстваха водещи родни и чуждестранни производители и търговци на металдетектори, които демонстрираха своите продукти.  Най-очаквани от всички търсачи бяха състезанията и томболите, в които като награди бяха разиграни десет металдетектора - MINELAB EQUINOX 800 , MINELAB GO-FIND 11, MINELAB PRO-FIND 35, Detech RELIC STRIKER, Detech Chaser, Pirate ApoloniA Silver Max Pro, Relax Autoground, Nokta Anfibio Multi, XP Deus, Bounty Hunter TID,  пийнпойтери, антени, лопати, комплекти за промиване на злато, слушалки, раници, чанти, тениски, ръкавици, шапки и много други аксесоари, осигурени от компаниите Minelab, SofiaDetectors, Worlddetectors, iShop LTD, Detech, Relax Detectors, Pirate detectors, Mikron, АКА.
 
Автор: Светлана Петрова
Снимка: Васил Христов
 
 039009953

Търсачи от Видинския край уведомиха Регионалния исторически музей за случайно намерени вещи

През последните дни търсачи - членове на БНФМ от градовете Видин, Брегово и Дунавци уведомиха Регионален исторически музей - Видин за свои случайно намерени стари предмети. Българска национална федерация по металдетектинг напомня, че всеки потребител на металдетектор е задължен в 7-дневен срок да уведоми близкия музей по силата на чл. 93, ал. 1 от Закона за културното наследство. 

Ръководството на федерацията поздравява гореспоменатите свои членове за това, че са добросъвестни търсачи, спазили Закона за културното наследство и призовава всеки гражданин, открил случайно стари вещи, да уведоми най-близкия музей.

БНФМ спечели проект по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

image1 inline      new logos OPDU bg

СДРУЖЕНИЕ „Българска национална федерация по металдетектинг“ подписа на 18.12.2018 г. договор за изпълнението на проект №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Европейският съвет по металдетектинг в Европейския парламент

fil1
   ECMD силно вярва, че отговорният металдетектинг трябва да бъдe третиран справедливо във всички европейски страни. Както обещахме по-рано, ние започнахме лобирането в Европейския парламент в Брюксел, с надеждата, че в крайна сметка ще бъде приет в цяла Европа един стандарт на практики, свързан с металдетектинга. В нашето уводна писмо, представено на различни членове на Европейския парламент, пише:
"Уважаеми членове на Европейския парламент,

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898