Регистрираните потребители имат достъп до пълната база на форума като виждат всички теми и публикации.
Регистрация във форума се допуска единствено за членове на БНФМ.

За членство в БНФМ - натиснете тук 
За регистрация във форума - натиснете тук

Добре дошли, Гост
Username: Парола: Запомни ме

ТЕМА: ПОДРОБЕН ДОКЛАД за подобренията и новите възможности на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST).

ПОДРОБЕН ДОКЛАД за подобренията и новите възможности на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST). 28 Ное 2014 11:14 #24882

  • BLISSTOOL
  • BLISSTOOL's Avatar
  • Офлайн
  • Член на БНФМ, Производител на BLISSTOOL металдетектори
  • Мнения: 290
  • Получени благодарности 23


ПОДРОБЕН ДОКЛАД за подобренията и новите възможности на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST).

ВАЖНО: Тази статия съдържа обширна информация за всички подобрения и нови възможности на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST). Ако проявявате интерес към v6, силно препоръчително е да се запознаете в детайли с цялата информация налична по-долу.

Въпреки, че на външен вид всички версии на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) изглеждат еднакво, те имат съществени различия в характеристиките си: дълбочина на детекция, стабилност, дискриминация, базово поведение. Ето защо, всяка версия трябва да бъде считана за различен модел металдетектор, а не като обновяване на предходна версия.

Подобренията и новите възможности на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST), са:

LTC64X v6 е по-добра от v5, с това че LTC64X v6 е:
- с подобрена работа при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, плажно търсене (по крайбрежието, влажна почва, сух пясък, мокър пясък, минерализиран пясък);
- с режим ORE (РУДА), оптимизиран за работа при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, терени осеяни с горещи камъни и скали, силно замърсени с желязо терени, плажно търсене във високо минерализирани пясъци;
- с режим SOIL (ПОЧВА), оптимизиран за работа при ниско и средно минерализирани терени, терени осеяни с камъни и скали, плажно търсене в ниско и средно минерализирани пясъци;
- с по-висока скорост на детекция и по-висока скорост на възстановяване от претоварване в режим ORE (РУДА);
- с подобрена дълбочина на детекция и подобрен комфорт при работа на всеки тип терен;
- с автоматичен стабилизатор с много висока степен на стабилизация.

Всички останали базови характеристики на v6 са същите като на v5:
- v6 има същия разширен обхват на дискриминация (DISCRIMINATOR III, II и I) като v5;
- v6 има режим NORMAL (FREQUENCY = MAX, 8.0KHz) и режим TURBO/BOOST (FREQUENCY = MIN, 7.4KHz) като v5 и v4.

v6 има същите потенциометри и превключватели като v5, v4, v3, v2i, v2 и v1, но заради многото подобрения и нови възможности на v6, нейните потенциометри GAIN и GROUND FINE имат двойна функция, т.е. те имат втора, допълнителна функция, налична само при v6.

Благодарение на тази втора, допълнителна функция на потенциометри GAIN и GROUND FINE, по елегантен начин, е осигурен бърз и удобен достъп до новите възможности налични във v6, без нужда от добавяне на други потенциометри и превключватели.

Основните различия в контрола и мощта на v6 на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST), в сравнение с v5, v4, v3, v2i, v2, v1, са:

[01] Потенциометър GAIN:

- При v5, v4, v3, v2i, v2 и v1, потенциометър GAIN има само една функция:
/1/ Задаване на входното променливотоково усилване на сигнала от засечения обект.

- При v6, потенциометър GAIN има две функции:
/1/ Функция идентична с функцията му при v5, v4, v3, v2i, v2 и v1, т.е. задаване на входното променливотоково усилване на сигнала от засечения обект;
/2/ Превключване между режим ORE и режим SOIL: с настройка GAIN = MIN, v6 работи в режим ORE, а с настройки GAIN = от 1 до MAX, v6 работи в режим SOIL. Междинните нива от GAIN = MIN до GAIN = 1, осигуряват плавен преход от режим ORE към режим SOIL.

Режим ORE e оптимизиран за работа при високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, терени осеяни с горещи камъни и скали, силно замърсени с желязо терени, плажно търсене във високо минерализирани пясъци. При работа на такива терени, режим ORE осигурява: по-добра дълбочина на детекция, по-висока стабилност, по-висока скорост на детекция, по-висока скорост на възстановяване от претоварване, по-голям комфорт при търсене.

Режим SOIL e оптимизиран за работа при ниско и средно минерализирани терени, терени осеяни с камъни и скали, плажно търсене в ниско и средно минерализирани пясъци. При работа на такива терени, режим SOIL осигурява: екстремна дълбочина на детекция.

В режим SOIL, максималната дълбочина на детекция за единична монета с диаметър 24 mm е 58 cm (22.8") в режим NORMAL и 66 cm (26") в режим TURBO/BOOST, докато в режим ORE, максималната дълбочина на детекция за единична монета е около 30 см, предвид предназначението на режим ORE, а именно: работа при тежки теренни условия, при които работата в режим SOIL е невъзможна или силно ограничена и затруднена.

Най-добра дълбочина на детекция, най-висока скорост на детекция и най-висока скорост на възстановяване от претоварване в режим ORE се постигат при работа с настройки DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 0 (режим Всички метали). Ето защо, за запазване на тези параметри, особено при много тежки теренни условия, се препоръчва именно работа с тези настройки.

В режим ORE, при много тежки теренни условия, при нужда от работа в режим на дискриминация, се препоръчват настройки: DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 10, като при крайна необходимост се препоръчват и настройки близки до тях: DISCR DEPTH = от 0 до 6, DISCR LEVEL = от 0 до 10.

В режим ORE, с настройки: DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 10, металдетектора дискриминира само в повърхностния слой, на дълбочина до около 10 – 15 см, като запазва високите дълбочина на детекция, скорост на детекция и скорост на възстановяване от претоварване, налични с настройки DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 0 (режим Всички метали).

В режим ORE, с настройки DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 0 (режим Всички метали) и с настройки: DISCR DEPTH = 0, DISCR LEVEL = 10, BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 като поведение, наподобява multi-period pulse induction металдетектори.

Описаните по-горе настройки в режим ORE, с препоръчани възможно по-ниски нива на DISCR DEPTH се отнасят най-вече за много тежки теренни условия, като: високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, високо минерализирани пясъци. При по-леки теренни условия, в режим ORE, могат да се използват също стандартните нива на дискриминация (например настройки: DISCR DEPTH = от 7 до 9, DISCR LEVEL = от 3 до 6), които принципно са най-подходящи за режим SOIL.

В режим ORE, за постигане на качеството на дискриминация налично със стандартни нива на дискриминация в режим SOIL, DISCR DEPTH и DISCR LEVEL трябва да бъдат настроени на по-високи нива в сравнение с тяхната стандартна настройка в режим SOIL.

В режим SOIL, при работа с високи нива на GAIN се препоръчва работа при възможно по-ниски нива на DISCR DEPTH и DISCR LEVEL и обратно: при работа с ниски нива на GAIN е допустима и работа при по-високи нива на DISCR DEPTH и DISCR LEVEL.

В режим SOIL, настройки GAIN = от 1 до 6 са най-подходящи за ниско и средно минерализирани терени, докато настройки GAIN = от 7 до MAX са подходящи само за ниско минерализирани терени и се препоръчат само и единствено за много опитни потребители, които чрез умела прецизна настройка на чувствителността на металдетектора (чрез потенциометри GAIN, THRESHOLD и SILENCER), с това екстремно увеличено усилване при GAIN = от 7 до MAX, могат да постигнат по-добра дълбочина на детекция при ниско минерализирани терени.

[02] Потенциометър GROUND FINE:

- При v5, v4, v3, v2i, v2 и v1, потенциометър GROUND FINE има само една функция:
/1/ Служи за допълнителна финна (прецизна) настройка на земния баланс в режим на ръчен земен баланс, т.е. за финно и цялостно премахване влиянието на земята при работа в режим на ръчен земен баланс.

- При v6, потенциометър GROUND FINE има две функции:
/1/ Функция идентична с функцията му при v5, v4, v3, v2i, v2 и v1, т.е. служи за допълнителна финна (прецизна) настройка на земния баланс в режим на ръчен земен баланс, т.е. за финно и цялостно премахване влиянието на земята при работа в режим на ръчен земен баланс;
/2/ Задаване на дълбочината на детекция в режим ORE.

В режим ORE (GAIN = MIN), дълбочината на детекция е най-малка при GROUND FINE = ''-'' и най-голяма при GROUND FINE = ''+'', т.е. с всяко по-високо ниво на GROUND FINE, дълбочината на детекция е по-добра, но много увеличена дълбочина на детекция не се препоръчва за много тежки теренни условия, тъй като довежда до намаляване на скоростта на детекция и скоростта на възстановяване от претоварване.

В режим ORE, при тежки теренни условия, като: високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, високо минерализирани пясъци, се препоръчва работа с настройки GROUND FINE = от 1 до 5.

В режим ORE, BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 има най-висока скорост на детекция и най-висока скорост на възстановяване от претоварване с настройки GROUND FINE = от 1 до 3. Ето защо, обикновено тези настройки са най-подходящи за изключително тежки теренни условия.

[03] Превключвател AUTO ZONES:

За разлика от v5, която има три автоматични стабилизатора (с ниска, средна и висока степен на стабилизация), които могат да се избират от превключвател AUTO ZONES, v6 има само един автоматичен стабилизатор (с много висока степен на стабилизация), като тя винаги работи с него, т.е. поради това че не е необходимо неговото превключване, превключвател AUTO ZONES при v6, има само една функция, както при v4, v3, v2i, v2 и v1, а именно:

/1/ Задаване на една от трите налични автоматични ground зони при работа в режим на автоматичен земен баланс (превключвател GROUND MODE = AUTO). В режим на ръчен земен баланс (превключвател GROUND MODE = MAN), тази функция на превключвател AUTO ZONES не работи.

[04] ДОПЪЛНЕНИЕ относно разликите в дълбочината на детекция на различните версии:

В средно минерализиран терен, максималната дълбочина на детекция на монета с диаметър 24 mm, за различните версии на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST), с 28 см (11") DD търсеща бобина, е:

- за v2 = 40 cm (15.7")

- за v2i = 43 cm (16.9")

- за v3 = 45 cm (17.7")

- за v4 = 52 cm (20.4") в режим NORMAL / 58 cm (22.8") в режим TURBO/BOOST.

- за v5 = 52 cm (20.4") в режим NORMAL, AUTO ZONES = III / 58 cm (22.8") в режим TURBO/BOOST, AUTO ZONES = III.

- за v6 = 58 cm (22.8") в режим NORMAL / 66 cm (26") в режим TURBO/BOOST.

Максималните дълбочини на детекция, описани по-горе, се постигат и в SILENT (безшумен) режим на металдетектора, т.е. без звуков праг (THRESHOLD настроен на ниво малко преди жуженето), но с усилване (GAIN) близко до максималното.

При реална работа на ход в средно минерализиран терен, обикновено постиганите в практиката дълбочини на детекция са от порядъка на 80 – 90% от максималните дълбочини на детекция, описани по-горе.

Типичната настройка на металдетектора, при която се постигат по-горе описаните максимални дълбочини на детекция, е:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARCE = 4 - 6
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III (само за v5)
GAIN = MAX
THRESHOLD = 6.0 - 6.8
SILENCER = OFF - 2
DISCRIMINATOR = III
DISCR LEVEL = 4 - 5
DISCR DEPTH = 8.0 - 8.5 - 8.8
FREQUENCY = MAX (и също MIN за v4, v5 и v6)
TONE = MIN, 5, MAX.
VOLUME = MAX

По-горе описаната настройка, е и препоръчителната настройка за постигане на максимална дълбочина на детекция.

Генерално заключение за BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6: В сравнение с v5 на THE BEAST (ЗВЯРА), v6 осигурява по-добра работа при тежки теренни условия, като: високо минерализирани терени, терени с високо съдържание на руда, силно замърсени с желязо терени, високо минерализирани пясъци, а също така по-добра дълбочина на детекция при ниско и средно минерализирани терени. Тези параметри се постигат само при прецизна адекватна настройка от потребители с много добри познания за металдетектора и хобито металдетектинг като цяло. Със средни нива на настройка, v6 има параметри много подобни на v5. Ето защо, v6 се препоръчва само за много опитни потребители, които имат нужните познания и умения да вземат максимума от мощта на THE BEAST v6 и които желаят да притежават BLISSTOOL металдетектора с най-добра дълбочина на детекция до момента. За начинаещи и средно напреднали потребители, по-подходящи са v4 и v5.

Снимки на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6, са налични в следните галерии в BLISSTOOL GALLERIES:
blisstool.in/index.php/bg/category/81
blisstool.in/index.php/bg/category/80
blisstool.in/index.php/bg/category/79

Полеви тестове на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6, ще бъдат публикувани в YouTube канал BLISSTOOL:
www.youtube.com/user/blisstool/videos

Комплексни паралелни тестове на BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 с други марки металдетектори, ще бъдат публикувани в YouTube канал BLISSTOOLVERSUS:
www.youtube.com/user/blisstoolversus/videos

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 е налична за пазара и може да бъде закупена от BLISSTOOL производител и от ауторизираните BLISSTOOL дистрибутори.
BLISSTOOL металдетектори: www.blisstool.com, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., GSM: 0883450667, Skype: blisstool, ahmed_merchev, Лице за контакт: Ахмед Мерчев
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Модератори: Slavitoooo, djendaka, yaponetsa, skita6t, Ilia, FLORE, hektor, dertlibey, admin

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898